info@glashatai.com 21:52 17.12.2018

Съдът постанови 10 000 лева глоба за пернишката топлофикация


Съдът постанови 10 000  лева глоба за пернишката топлофикация Източник на снимката: архив

Пернишкият административен съд е потвърдил наказателно постановление на директора на Регионална инспекция по околната среда и водите  с което на местната "Топлофикация" е наложена имуществена санкция в размер на 10 000 лева,  Наказанието се базира на установено нарушение на Закона за опазване на околната среда и водите /ЗООС/.
При извършената проверка на място било установено, че на територията на разрушената охладителна кула 3 се съхранява значително количество отпадъци: сгуропепелна маса и отпадъци, генерирани от работата на сероочистващата инсталация. Боклукът бил разположен върху площ 1,8 дка на открито на купчини, на някои от които височината достигала 3 м.
"Топлофикация - Перник " АД обжалвало най-напред наказателното постановление пред Районен съд, който потвърдил санкцията.
Решението на ПАС е окончателно и не подлежи на обжалване и протест. /източник БТА/


Публикувана на 12.12.2017


0 коментара