info@glashatai.com 21:47 17.12.2018

Законотворците на Брезник ще променят местните данъци и такси и ще дискутират читалищната дейност в Граово


Законотворците на Брезник ще променят местните данъци и такси и ще дискутират читалищната дейност в Граово

 

11 точки ще обсъждат на редовното си заседание в петък общинските съветници на Брезник. В рамките на сесията ще бъде разгледана докладна за допълнение и изменение на Наредбата за определяне на местни данъци и такси, и цени на услуги  Общинските съветници ще гласуват и Програма за развитие на читалищната дейност на територията на община Брезник за 2018 година. На сесията ще бъде гласувано и определяне на представител на Община Брезник за участие в комисията за изработване на областна здравна карта.

Съветниците ще разглеждат и докладни свързани с предоставяне на земеделски земи от общинския поземлен фонд с цел възстановяване на наследници, както и промяна начина на трайно ползване от „нива“ в „ливада“ или „пасище“.


Публикувана на 12.12.2017


0 коментара