info@glashatai.com 21:51 17.12.2018

Съветниците категорични, не искат чужд боклук на пернишко депо


Съветниците категорични, не искат чужд боклук на пернишко депо

Общински съвет - Перник гласува с пълно болшинство декларация във връзка с проект на решение на Министерски съвет, относно:Задължаване на Регионалното депо за неопасни отпадъци регион Перник за приемане на битови отпадъци на общините Кюстендил, Сапарева Баня, Рила, Кочериново, Бобошево и Бобов дол. Това стана на извънредна сесия днес на местните законотворци. Документът ще бъде адресиран до Президента на Република България, Министър председателя на Република България и Министъра на околната среда и водите. С  него местните законотворци изразиха своето несъгласие относно предвижданото приемане на решение на Министерски съвет за допускане използването на 10% от оставащия капацитет на Регионално депо за неопасни отпадъци Перник, за обезвреждане чрез депониране отпадъци от територията на общините Кюстендил, Бобов дол, Сапарева баня, Бобошево, Рила, Кочериново.

"Нашето безпокойство е свързано със следните мотиви. Депото се експлоатира от 29.12.2015 г. и на настоящия етап е изградена само една от клетките. Община Перник не е в състояние да финансира предсрочно изграждането на втора клетка.

Определените от МОСВ количества от 13731 тона значително надвишават оставащия капацитет на Регионално депо за неопасни отпадъци Перник. 

С решение на Регионално сдружение Перник се допуска предварително третиране и депониране на част от промишления отпъдак, генериран от предприятия на територията на област Перник, които са изчислени до проектния капацитет на клетката.

Налице са сериозни проблеми в работата на компостиращата система, което води до увеличаване на депонираните отпадъци.

Факт е значителното замърсяване на атмосферния въздух в община Перник, на територията на която е депото. Транспортирането на допълнителни количества отпадъци ще се отрази негативно върху замърсяването на атмосферния въздух и изградената инфраструктура и допълнително ще натовари подходите към депото, които в по-голямата си част преминават през населени места.", се казва в документа


Публикувана на 15.12.2017


0 коментара