info@glashatai.com 10:02 23.01.2019

Ботев броди из Ковачевци


Ботев броди из Ковачевци Източник на снимката: Община Ковачевци

В навечерието на 140 годишнина от Освобождението на България режисьорът Искрен Красимиров- основател на "НЕзабравимата България" гостува в Ковачевци

Пред учениците от Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“- село Калище, децата от Детска градина „Радост“ – Лобош, жители и гости на Ковачевци, се проведе „Час по родолюбие с Ботев“. С филми за Софроний Врачански, Васил Левски, Христо Ботев и др. национални герои, бе показано, как да уважаваме миналото си, за да градим успешно бъдещето си.

Мероприятието е част от социално-превантивната програма на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни непълнолетни, с цел подкрепа на родителите при възпитанието и отглеждането на децата им.

В рамките на един учебен час, режисьорът Искрен Красимиров, който има невероятна прилика с Христо Ботев, което внесе допълнителен колорит и уникалност на мероприятието, запозна децата с малко известни факти от живота и делото на великия поет и революционер, рецитира Ботеви стихове и прожектира филми, да се знае и помни, че нищо не забравено, че никой не е забравен. Бе представен и най- новият филм от проекта "Освободителят на България". Децата задаваха въпроси, казваха стихотворения, пяха възрожденски песни.


Публикувана на 02.02.2018


0 коментара