info@glashatai.com 10:18 23.01.2019

Ето в какви профили и професии ще се приемат гимназисти за следващата учебна година в Перник, Радомир, Трън и Брезник


Ето в какви профили и професии ще се приемат гимназисти за следващата учебна година в Перник, Радомир, Трън и Брезник

Държавният план-прием за следващата учебна година вече е факт. За Община Перник се предвижда през новата учебна година да бъдат разкрити 30 паралелки с капацитет от 720 ученици, в следните специалности: „Чужди езици”, „Екскурзоводско обслужване”, „Математически науки”, „Природни науки”, „Приложно програмиране”, „Организация на туризма и свободното време”, „Недвижими имоти”, „Банкова охрана и инкасова дейност”, „Шивачество”, „Шлосерство”, „Телекомуникационни системи”, „Компютърна техника и технологии”, „Топлотехника – топлинна, климатична, вентилационна и хладилна техника”, „Автотранспортна техника”, „Интериорен дизайн”, „Строителство и архитектура”, „Компютърна графика”, „Електрически инсталации”, „Парково строителство и озеленяване”, „Металургия на черните метали”, „Електрообзавеждане на производствата”, „Технология в биопроизводствата”, „Бизнес-администрация”, „Икономическа информатика”, „Електронна търговия”, „Търговия”, „Икономика и мениджмънт”, „Производство на кулинарни изделия”, „Производство на сладкарски изделия” и  „Кетъринг”.

За Община Радомир – 6 паралелки с капацитет от 144 ученика в следните специалности: „Компютърна техника и технологии”, „Промишлена електроника”, „Експлоатация на автомобилния транспорт”, „Автотранспортна техника”, „Математически науки” и „Приложно програмиране”.

За Община Брезник – 1 паралелка с капацитет от 24 ученика в специалност „Софтуерни и хардуерни науки”.

За Община Трън – 1 паралелка с капацитет от 24 ученика в специалност „Хуманитарни науки”.

За Община Земен – 1 паралелка с капацитет от 24 ученика в специалност „Малък и среден бизнес”.


Публикувана на 13.02.2018


0 коментара