info@glashatai.com 10:05 15.06.2024

Европейският парламент ще разгледа петицията на Асоциацията на българските училища в чужбина


Европейският парламент ще разгледа петицията на Асоциацията на българските училища в чужбина

В сряда, 21 март, в комисията по петиции на Европейския парламент ще бъде обсъдена петиция на Асоциацията на българските училища в чужбина (АБУЧ). Инициативата има за цел да защити т. нар. „малки“ езици, сред които попада и българският, и да улесни запазването на връзката между учениците в чужбина и родния им език. В нейна защита се обявяват евродепутатът Светослав Малинов и колегите му от българската делегация в Eвропарламента.  

Петицията бе внесена точно преди година с подписите на хиляди наши сънародници зад граница. До голяма степен тя е насочена към семействата, които се възползват от правото си на свободно движение в ЕС и се установяват за период от време в друга държава. Учителите от АБУЧ са категорични, че огромен стимул за българчетата ще бъде оценяването на знанията им по родния език в чужбина и признаването на тази оценка или сертификат, например при кандидатстване във висше учебно заведение.

 

В европейските образователни системи съществуват големи различия по отношение на преподаването, оценяването и признаването на езиковите познания. Повечето държави членки на ЕС не предвиждат възможност за явяване на езиков изпит при завършване на средно образование или признаване на сертификат по европейски език извън основните изучавани – английски, френски, немски, испански и италиански. Това дискриминира учениците, носители на по-малко говоримите езици.

Светослав Малинов, евродепутат от ДСБ/ЕНП и член на комисията по петиции на Европейския парламент, подкрепя петицията от самото ѝ начало. Малинов заяви, че ще защити петицията и в зала по време на дебата. Очаква се в обсъждането да вземат участие и представители на Европейската комисия, Министерството на образованието и науката, български евродепутати и техни колеги от други държави членки в ситуация, подобна на българската.

 


Публикувана на 15.03.2018


0 коментара