info@glashatai.com 06:14 30.05.2024

Съветниците на Перник заседаваха извънредно. Отметнаха 13 точки за час. Крамоли само за пари


Съветниците на Перник заседаваха извънредно. Отметнаха 13 точки за час. Крамоли само за пари

Общинският съвет на Перник заседава извънредно днес. За по-малко от час бяха гласувани и то с почти пълно мнозинство 11 точки от дневния ред, при това без нито едно изказване. Спорната точка в заседанието  беше свързана с отчета за изпълнението на бюджета на община Перник към 31 декември миналата година и средствата по европейски програми, както и отчета за състоянието на дълговете.

„Как ще върнем 7,5 млн. безлихвен заем?”, попита Милан Миланов. От зам. кмета Владислав Караилиев получи отговор, че изпълнението на финансово оздравителния план, вероятно ще даде резултати в тази посока и че е въпрос на финансови механизми част от безлихвения заем да бъде поискан като субсидия от държавата.

От ляво Кирил Леонов поиска бяснение къде са били изхарчени парите за ремонти. Ралица Андреева пък заяви, че няма да подкрепи докладната, заради „липсата на визия за безлихвения заем”. В крайна сметка 26 от общинските съветници подкрепиха отчета 4-ма се гласуваха против, а 2-ма се въздържаха.

Макар и по-малко дебати предизвика и отчета за изпълнение на годишния план за развитие на Общината.  От отговор на зам. кмета Караииев на питане на В. Петков за ремонта на Ж П линията минаваща през Перник стана ясно, че община Перник е изразила възражения по парцеларния план на железниците в участъка му минаващ през града. Наложило се е да бъде възразено в участъка край Марина бара, тий като там не е била отетена новата пътна връзка, която предстои да бъде изградена.


Публикувана на 20.04.2018

ГЕРБ - Избори 2024
0 коментара