info@glashatai.com 00:33 23.05.2024

900 000 лева отиват за комуникационни инициативи за ЕС


900 000 лева отиват за комуникационни инициативи за ЕС Източник на снимката: internet

Правителството одобри работната програма на Комуникационната стратегия на България за Европейския съюз за 2018 г. и прие Отчета за изпълнение за 2017 г.

Общият бюджет на програмата за 2018 г. възлиза на 900 000 лв., като за изпълнението на националния и на международния план са предвидени по 450 000 лв.

В националния план на работната програма са включени дейности за повишаване информираността на българското общество за актуалните теми от дневния ред на ЕС и резултатите от първото Българско председателство на Съвета. Акцент е поставен върху комуникационни инициативи, свързани с Европейската година на културното наследство – запознаване на широката общественост с културното многообразие в ЕС, популяризиране на съвременното европейско изкуство и мястото, което българската култура заема на европейската сцена.

В Международния план дейностите са насочени към утвърждаване на положителния образ на България като държава - член на ЕС, и изпълнение на дългосрочните приоритети на страната ни в областта на външната политика. Сред акцентите са популяризиране на активната политика в подкрепа на европейската интеграция на страните от Западните Балкани, повишаване видимостта на България като член на ЕС в държавите от Източното партньорство и задълбочаване на сътрудничеството с българските общности. Фокус в дейностите за 2018 г. ще бъде поставен върху събития, свързани с отбелязването на Европейската година на културното наследство и 75-годишнината от спасяването на българските евреи.


Публикувана на 06.06.2018

ГЕРБ - Избори 2024
0 коментара