info@glashatai.com 11:37 25.04.2024

Институциите ни са снабдени с планове срещу тероризъм


Институциите ни са  снабдени с планове срещу тероризъм Източник на снимката: областна администрация- пресцентър

Всички институции разполагат с изготвени планове за действие при кризисни ситуации, терористични атаки и преминаване във военно положение. В тях подробно са описани действията на всяка една институция и начина на известяване помежду им. Целта е да се осигури постоянна и адекватна защита на гражданите, територията и националната сигурност. Това стана ясно на първото за годината заседание на Областният съвет за сигурност в  Перник. На сбирката членовете  на съвета са били запознати със списъка на мероприятия, които се изпълняват при различните видове готовност посочени в приложение към плана за привеждане на Пернишка област в готовност за работа във военно време

 

 

           

                       

 

 


Публикувана на 07.06.2018


0 коментара