info@glashatai.com 00:40 23.05.2024

Подписаха меморандм за сътрудничество между Перник и Национална компания индустриални зони


Подписаха меморандм за сътрудничество между Перник и Национална компания индустриални зони Източник на снимката: община Перник- пресцентър

Кметът на Община Перник Вяра Церовска и изпълнителният директор на „Национална компания индустриални зони“ ЕАД Антоанета Иванова – Барес подписаха меморандум за съвместни действия свързани с изграждането на индустриална зона на територията на кв.”Караманица”, гр.Перник. С меморандума се цели да бъдат създадени условия за развитие на интензивна комуникация между страните, обмяна на опит и добри практики, с цел изработване на общи позиции, постигане на необходимата координация, информационен обмен за бъдещи проекти и програми, както и за реализиране на съвместни действия в тази насока.

„Община Перник има обявени 346 261 кв.м като индустриална зона. В момента те не са в добро състояние, до тях обаче е изграден удобен достъп.Смисълът на този меморандум е да може тази територия да се очертае като отделни терени, между които да има добри пътища, електроснабдяване , възможност за вода и газифициране. Тези терени да бъдат дадени на хора, които имат желание да развият своя бизнес, за да може в Перник да има повече работни места, по-голям обмен, търговия и развитие за региона“, сподели кметът Вяра Церовска.

По думите й Община Перник е едно изключително удобно и комуникативно място. Инфраструктурата дава предпоставка за бърз транспорт до София, Македония, Гърция и Сърбия.

„Благодаря затова , че давате възможност на нашата държавна компания да разшири портфолиото си като прибави имоти, които са на територията на Община Перник и взаимно да си бъдем полезни. Ние ще можем да предлагаме на инвеститорите много повече терени и индустриални зони, а вие ще можете да се възползвате от нашата помощ, за да направим Перник един по-добър град за живеене“, коментира Антоанета Барес.

Въз основа на сключения меморандум за съвместно сътрудничество се предвижда да се организират работни срещи на експертно ниво между представители на община Перник и „Национална компания индустриални зони „ЕАД, които да дадат становища и предложения, както и да изготвят проекти на документи за учредяване на дружеството, в това число проекто-устав с уточнени компетентност на органите и всички обстоятелства, подлежащи на вписване, които да се внесат за разглеждане в Общински съвет Перник и съответните министерства.

Създаването на модерна индустриална зона е от значение за развитието на икономиката , съответно привличане на инвестиции в града и общината. За функционирането й е необходимо изграждане на подходяща инфраструктура , за което са необходими значителни финансови средства , с каквито към настоящия момент община Перник не разполага.

Терените, които ще бъдат апортирани, представляват бивши промишлени зони в кв.”Караманица”, гр.Перник и са отредени към настоящия момент за „Индустрилна зона” по регулационния план на града, с площ за всички терени 346 261 кв.м / триста четиридесет и шест хиляди двеста шестдесет и един кв.м. Община Перник и Национална компания индустриални зони подписват меморандум за сътрудничество.


Публикувана на 13.06.2018

ГЕРБ - Избори 2024
0 коментара