info@glashatai.com 10:32 15.06.2024

Отпуснаха още пари за ремонта на подлеза при Метал


Отпуснаха още пари за ремонта на подлеза при Метал

Община Перник отпуска допълнителни средства за ремонт на пешеходния подлез при сп. Метал. Докладната записка, внесена от  кмета Вяра Церовска, беше гласувана на днешното редовно заседание на Общиснкия съвет в Перник В нея се посочва да бъдат добавени 20 000 лева от Поименния списък на капиталовите разхди за 2018 г. на Общин а Перник за сметка на други дейности по сметка на общинска администрация, без да се нарушава общата рамка на бюджета.
„Състоянието на съоръжението  е много лошо. Налага се да бъде направен основен ремонт. Средствата, заложени в Поименния списък на капиталовите разходи за 2018 г. на Община Перник са 42 хил. без ДДС. Бяха проведени 2 обществена поръчки и два пъти удължаване на срока, но кандидати – няма. Разговаряхме със строители и стана ясно, че в хода на този основен ремонт ще има дейности, които изискват повече средства“, сподели кметът на Перник Вяра Церовска. Тя подчерта, че е провела няколко срещи с кмета на квартал „Изток“ инж. Емил Костадинов, който настоява  ремонтът да бъде извършен, тъй като там има твърде голям поток от хора, които преминават ежедневно за работа.
Кметът на района  Емил Костадинов обоснова искането си с факта, че на съоръжението са правени многократни проверки, като лично се е убедил в лошото му състояние.
„Пешеходният подлез минава под ЖП линията и външноградската магистрала, но лошото състояние на съоръжението е причина гражданите да пресичат магистралата и през годините са се случвали множество инциденти“,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 сподели той. Костадинов отбеляза, че подлезът е много слабо осветен, голяма част от стъпалата са разрушени, част от решетките на отводнителните канали липсват, има падаща мазилка, която също представлява потенциална опасност, а последният ремонт на обекта е извършен през далечната 2008 г.


Публикувана на 14.06.2018


0 коментара