info@glashatai.com 23:33 22.05.2024

Административният съд приключи втора образователна програма


Административният съд приключи втора образователна програма

Пернишкият административен съд приключи втора поредна година Образователна програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“.   В поредица от лекции, провеждани в часовете по Етика и право съдиите от Административния съд в град Перник запознаха десетокласници с функциите на съдебната власт, основни положения в националното законодателство и най-вече с административното правосъдие.

Заключителната лекция за видовете правни актове на Европейския съюз (Договорите на ЕС, регламенти, директиви, решения и др.) и прилагане на европейското право от националните правораздавателни органи; ролята, функциите и видовете дела, разглеждани от Съда на Европейския съюз, Европейския съд за правата на човека и Международния наказателен съд бе представена. от заместник-председателя на Административен съд - Перник Слава Георгиева

 


Публикувана на 19.06.2018

ГЕРБ - Избори 2024
0 коментара