info@glashatai.com 23:13 22.05.2024

По-малко пожари от началото на годината


По-малко пожари от началото на годината

От началото на годината в Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ - Перник са регистрирани общо 224 пожари, като за същия период на миналата година са били 384. Пожарите без загуби са 158 броя, а през същия период на миналата година 308 броя - близо 50% по-малко пожари в сухи треви в сравнение с миналата година. Пожарите в горския фонд от началото на годината до момента са 4 броя, като за същия период на миналата година са били 9 броя - отново близо 50% по-малко пожари.

Анализа на причините показва, че всички пожари в сухи треви и горски масиви са причинени от дейността на човека и само 2 % се дължат на природни явления.

В разгара на горещите летни месеци и предстоящата жътвена кампания, за да се предотвратят пагубните за природата и хората последици от пожари, е необходимо да се знае следното:

Със заповед на областният управител на област Перник е определен пожароопасния сезон в горите. Обръщаме внимание, че всеки гражданин носи лична отговорност при използването на открит огън и спазване на правилата за пожарна безопасност през летния пожароопасен сезон. Забранено е паленето на стърнища и суха растителност в поземления и горски фонд. Деянието е инкриминирано – чл.331, ал.2 от НК: „Който запали стърнище, вследствие на което предизвика пожар в горския фонд, се наказва с лишаване от свобода до 3 години и глоба от 500 до 5000 лв.”


Публикувана на 20.06.2018

ГЕРБ - Избори 2024
0 коментара