info@glashatai.com 05:50 30.05.2024

400 безработни ще правят „Красива България“


400 безработни ще правят „Красива България“ Източник на снимката: internet

Правителството одобри изменение на Националния план за действие по заетостта за 2018г. С допълнително финансиране от 2 млн. лева за Проект „Красива България“ се осигурява заетост на 400 лица при изпълнение на строително-монтажни/ремонтни работи на значими общински и държавни обекти. Дейностите по проекта се реализират в рамките на календарната година със средства от Националния план за действие по заетостта и със средства на бенефициентите - общини и областни управители, държавни институции и контролни органи.

С допълнителните средства по проект „Красива България“ ще се реализират около 30 проектни предложения на общини и държавни институции по мерки за подобряване на социалната инфраструктура, подобряване на социалните услуги от резидентен тип, осигуряване на достъпна среда в обществени сгради и изграждане на занимални за деца на родители, работещи в администрация.


Публикувана на 20.06.2018

ГЕРБ - Избори 2024
0 коментара