info@glashatai.com 11:44 15.06.2024

Организират кръгла маса за Международен ден за борба с наркоманиите


Организират кръгла маса за  Международен ден за борба с наркоманиите

На 22 юни от 10.00 ч. в Конферентната зала на Двореца на културата, Общинският съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационният център към Община Перник, организират кръгла маса на тема : „Превенция на употребата наркотичните вещества ". Инициативата е във връзка с Международен ден за борба с наркоманиите - 26 юни. 

Провеждането на дискусия по тази чувствителна тема е продиктувано от необходимостта да се заяви ясна гражданска позиция по възникващите остри проблеми, свързани със злоупотребата с дрога. Нейната главна цел е да се удари камбаната на тревогата, да се стимулира пробуждането на гражданското общество и да се подпомогнат държавните институции с политики и конкретни действия за ограничаване на употребата на наркотици сред подрастващото поколение.

Участие в кръглата маса ще вземат представители на : Районен съд, Окръжен съд, Районна прокуратура, Окръжна прокуратура, Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, дирекция "Образование и култура" , отдел "Здравеопазване", представители на ОДМВР Перник, инспектори детска педагогическа стая - I и II РУ на МВР, отдел „Закрила на детето" , Главна дирекция „Изпълнение на наказанията", РЗИ , П.У.Л.С. и др. 

Каним всички граждани, имащи отношение по темата.


Публикувана на 20.06.2018


0 коментара