info@glashatai.com 11:18 15.06.2024

Правят стратегически преглед на системата за защита на националната сигурност


Правят стратегически преглед на системата за защита на националната сигурност Източник на снимката: internet

Участниците в заседанието на Съвета по сигурност към Министерския съвет одобриха предложението през 2018 г. да бъде подготвен и до 2020 г. да бъде завършен стратегически преглед на системата за защита на националната сигурност. В рамките на този преглед ще бъде проведен и стратегическия преглед на отбраната.

На заседанието бяха одобрени изпълнението на Националния план за изпълнение на Стратегията за противодействие на радикализацията и тероризма през 2017 г. и плана за действие по стратегията 2018 г.

Обсъдени бяха и някои актуални теми за състоянието на националната, колективната и международната сигурност.


Публикувана на 21.06.2018


0 коментара