info@glashatai.com 23:43 23.04.2019

Eто колко срещи са проведени в рамките на българското председателство


Eто колко срещи са проведени в рамките на българското председателство Източник на снимката: http://dancestation.bg

Правителството прие отчета за проведените събития от календара на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018.

В рамките на Българското председателство в страната са проведени 330 срещи, заседания и конференции. В приложения отчет е предоставена и информация за постигнатите договорености и резултати в отделните политически сфери, на база подадената от министерствата и ведомствата информация.

Календарът на редовните заседания на Съвета и подготвителните му органи включва 101 срещи на различните формати на Съвета на ЕС, 1523 заседания на подготвителните органи на Съвета на ЕС, 42 заседания на Комитета на постоянните представители на правителствата на държавите членки на ЕС; 29 заседания на Комитета на заместник-постоянните представители на правителствата на държавите-членки на ЕС.

В допълнение Министерството на външните работи организира близо 50 събития в задграничните представителства на Република България, изпълняващи функции на местни председателства па ЕС, както и още толкова срещи и заседания в страната или чужбина по повод Българското председателство.

Всички събития, проведени по повод Българското председателство в страната и чужбина, допринесоха за изпълнението на програмата на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018.

 


Публикувана на 03.10.2018


0 коментара