info@glashatai.com 23:45 23.04.2019

Днес е ден за борба с трафика на хора


Днес е ден за борба с трафика на хора Източник на снимката: e-burgas.com

18 октомври е денят, в който европейската общност обръща внимание на глобалния проблем „трафик на хора“. Обявен през 2007 г. по инициатива на тогавашния заместник-председател на Европейската комисия Франко Фратини, за поредна година всички европейски страни отбелязват този ден, който е важна част от дългосрочния ангажимент на Европейската комисия за превенция и борба с трафика на хора.

Трафикът на хора е престъпление срещу личността и човешките права, нарушение на общочовешките етични норми и ценности. Той е и сред най-доходоносните престъпления, наред с трафика на наркотици и оръжие. Престъплението трафик на хора е набирането, транспортирането, укриването на хора чрез заплахи, използване на сила или друга форма на принуда, с цел експлоатацията им. Включва насилствена проституция, принудителен труд, държане в принудително подчинение, експлоатация с цел просия и джебчийство, отнемане на телесни органи и трафик на бременни жени с цел продажба на новородените им. Трафикът на хора в голяма степен засяга жените и момичетата.

В България съществуват редица фактори, излагащи хората на риск да бъдат трафикирани: бедност, безработица, домашно насилие, липса на подкрепа от семейството, липса на достъп до образование или незавършено средно образование, както и липса на информираност за трафика на хора.  Пострадалите в България биват експлоатирани, както в страната ни /вътрешен трафик/, така и в редица друг европейски държави.


Публикувана на 18.10.2018


0 коментара