info@glashatai.com 02:15 18.01.2019

Насърчават междурелигиозния диалог с пари


Насърчават междурелигиозния диалог с пари

За пръв път в бюджета за догодина  са предвидени средства в размер на 40 000 лв. за насърчаване на междурелигиозния диалог, религиозната толерантност и превенция на дискриминацията. Това става ясно от  доклада на Комисията по вероизповеданията и правата човека, който представи пернишкия депутат Александър Александров по време на обсъждане на  законопроекта за държавния бюджет
Александров обясни, че законопроектът предвижда бюджет в размер на 3 159 000 лв. за ефективното функциониране на институцията Омбудсман на Р. България, със 185 000 лв. повече от бюджета за предходната година. За Комисията за защита от дискриминация разчетените разходи са в размер на 2 784 000, с 214 000 лева повече. Отпуснатата субсидия за вероизповеданията, регистрирани по Закона за вероизповеданията, е в размер  на  5 500 000 лева, с 500 000 лв. повече от бюджет 2018 г. С разпределената субсидия ще бъдат изградени църкви в Букурещ, ЮАР. Хамбург, Одрин и Мадрид.

На държавната агенция за бежанците при МС бюджетът за 2019 година е планиран в размер на 8 963 800 лв., като в сравнение с 2018 година е увеличен с 463 800 лв.


Публикувана на 07.11.2018


0 коментара