info@glashatai.com 04:58 19.01.2019

По-тежки наказания за домашно насилие


По-тежки наказания за домашно насилие

Парламентът единодушно подкрепи днес на първо четене промените в Наказателния кодекс, които предвиждат по-строги санкции за домашно насилие. Законодателните промени бяха предложени от председателя на Народното събрание Цвета Караянчева. От БСП настояха преди окончателното приемане на текстовете част от тях да се прецизират.

Приетите промени предвиждат до 5 години затвор за психически тормоз и преследване в условията на домашно насилие. Според тях наказанията за престъпления, извършени от близки роднини, стават по-тежки от тези за лица извън тесния семеен кръг. Тормозът извън семейството ще се наказва със затвор до 1 година или пробация.

Освен за физическо посегателство, лишаване от свобода се предвижда и за деяния като преследване, включително нежелано посещаване на работното място или други места за контакт и отдих на жертвата, заплашително поведение с цел всяване на страх или принуда за сключване на брак./източник:БНР/


Публикувана на 15.11.2018


0 коментара