info@glashatai.com 06:17 23.07.2019

Общинския съвет: Профилакториумът не може да бъде продаден


Общинския съвет: Профилакториумът не може да бъде продаден

Общински съвет Перник веднага реагира по повод създалото се напрежение относно собствеността на сградата на Специализираната болница за продължително лечение и рехабилитация /Профилакториума/. Председателят на Общинския съвет инж. Иво Савов свиква извънредно заседание на 7 декември, след проведен Председателски съвет днес.

Според направената справка сградата на болницата е публична общинска собственост, а малка част от терена е актуван като частна общинска собственост. На базата на тези данни НАП няма право да продава сградата. Независимо от това, Общинският съвет като принципал на дружеството ще организира среща с представители на приходната агенция и ще предприеме необходимите действия за изясняване на ситуацията и решаване на проблема.


Публикувана на 30.11.2018


0 коментара