info@glashatai.com 06:35 23.07.2019

96 хиляди лева струва доставката на хранителни продукти на социалните заведения в Трън


96 хиляди лева струва доставката на хранителни продукти на социалните заведения в Трън

96 хиляди лева струва доставката на хранителни продукти на социалните заведения в Трън Вече иа обявена обществена поръчка за доставка на продукти, сочи справка на сайта на Агенцията за обществени поръчки
В малката планинска община има три центъра за настаняване от семеен тип обединени в Социални услуги от резидентен тип, Домашен социален патронаж и детска градина Част от поръчката в размер на 5550 лв. без ДДС се финансира по европейски проект

Спечелилият поръчката ще трябва да доставя  хранителни продукти, съгласно изискванията на Закона за храните и всички други санитарни, ветеринарно-санитарни хигиенни и други норми, установени от действащото законодателство в Република Българя.

Прогнозна стойност на поръчката е 80 0000 лв. без ДДС


Публикувана на 10.01.2019


0 коментара