info@glashatai.com 02:14 23.08.2019

Средношколците в Трън и Брезник ще учат модерни специалности?


Средношколците в Трън и Брезник ще учат модерни специалности? Източник на снимката: областна администрация-пресцентър

Модерни специалности са обявили училищата в Трън и Брезник за гимназиален прием. Това става ясно от предложения държавен прием за следващата година в профилираните, професионалните гимназии и средните училища в областта.
Предложени са общо 41 паралелки

За Община Перник се предвижда през новата учебна година да бъдат разкрити 32 паралелки с капацитет от 806 ученика. Обучението на учениците ще се осъществява в следните профили: профил „Чужди езици”, профил „Математически” и „Природни науки”. Обучението на учениците в паралелки с професионална подготовка ще се осъществява по следните специалности: „Приложно програмиране”, „Организация на туризма и свободното време”, „Банкова охрана и инкасова дейност”, „Спедиция, транспортна и складова логистика“, „Шивачество”, „Шлосерство”, „Телекомуникационни системи”, „Компютърна техника и технологии”, „Топлотехника – топлинна, климатична, вентилационна и хладилна техника”, „Автотранспортна техника”, „Интериорен дизайн”, „Строителство и архитектура”, „Компютърна графика”, „Електрически инсталации”, „Парково строителство и озеленяване”, „Машини за гореща обработка на метали”, „Електрообзавеждане на производството”, „Технологичен и микробиологичен контрол в хранително-вкусови производства“, „Икономическа информатика”, „Електронна търговия”, „Икономика и мениджмънт”, „Компютърни мрежи“, „Производство на кулинарни изделия и напитки”, „Производство на хляб и хлебни изделия”, „Туристическа анимация“  и  „Кетъринг”.

За Община Радомир – общо 6 паралелки с капацитет от 156 ученика, в следните специалности: „Автоматизация на непрекъснати производства”, „Промишлена електроника”, „Спедиция, транспортна и складова логистика”, „Автотранспортна техника” и „Приложно програмиране”.

За Община Брезник – 1 паралелка с капацитет от 26 ученика в специалност „Приложно програмиране”.

За Община Трън – 1 паралелка с капацитет от 26 ученика в профил „Софтуерни и хардуерни науки”.

За Община Земен – 1 паралелка с капацитет от 26 ученици в специалност „Малък и среден бизнес”.

След проведена анкета за нагласите на учениците от VII клас в областта за професионалното им ориентиране, са посочени и най-предпочитаните специалности за учащите се. В първите десет се нареждат: Профил „Чужди езици”, Компютърна техника и технологии, Компютърна графика, Интериорен дизайн, Профил „Математически”, Профил „Природни науки”, Икономика и мениджмънт, Бизнес администрация, Строителство и архитектура, Приложно програмиране.

Дали амбициозният план прием ще се реализира, от къде ще бъдат намерени квалифицирани кадри за всичките паралелки с компютърни специалности предстои да разберем през Септември

 


Публикувана на 12.02.2019


0 коментара