info@glashatai.com 06:29 23.07.2019

Ето кои са кандидатите ни за европейски прокурори


Ето кои са кандидатите ни за европейски прокурори Източник на снимката: internet

Правителството одобри три кандидатури за европейски прокурор от Република България, предложени от комисията по подбора на кандидатите за длъжността. Това са Десислава Пиронева – прокурор в Софийска градска прокуратура; Светлана Шопова-Колева – прокурор в Софийска градска прокуратура; Теодора Георгиева – съдия в Административен съд – София град.

В срок до 31 март министърът на правосъдието Цецка Цачева ще изпрати кандидатурите на Комитета по подбора по чл. 14, параграф 3 на Регламент (ЕС) 2017/1939 за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейска прокуратура, пред който и тримата кандидати ще преминат присъствено изслушване.

Съгласно Регламента за създаване на Европейската прокуратура, трите кандидатури, излъчени от българската страна, ще бъдат разгледани от Комитета по подбора, като и тримата кандидати ще преминат присъствено изслушване. След разглеждането на кандидатурите и изслушването, Комитетът по подбора ще изготви становище за квалификацията на кандидатите и ще посочи дали те отговарят на условията. Комитетът ще класира кандидатите според тяхната квалификация и опит, за да укаже реда на предпочитане. След получаване на обоснованото становище на Комитета, включително на списъка с класирането, Съветът на ЕС с обикновено мнозинство, ще избере и назначи един от кандидатите за европейски прокурор от България.

Кандидатите следва да са действащи членове на прокуратурата или съдебната система, чиято независимост е извън съмнение. Те трябва да притежават необходимата квалификация за заемане на висши длъжности в прокуратурата или съдебната система на държавата членка. Кандидатите за европейски прокурори трябва да имат още практически опит в националните правни системи, в областта на финансовите разследвания и международното съдебно сътрудничество по наказателно-правни въпроси.


Публикувана на 13.03.2019


0 коментара