info@glashatai.com 07:27 26.06.2019

Ето как ще борят чумата по свинете в пернишко


Ето как ще борят чумата по свинете в пернишко Източник на снимката: областна администрация-пресцентър

Днес заседава областна комисия и прие мерки за  недопускане разпространението на Африканска чума по свинете в региона, Заболяването се е появило в района на Девня. За да не бъде разпространено тук от дирекцията по безопастност на храните в
 Перник ще разпространяват  на информационни брошури за заболяването.     Кметовете на общини, на кметства и на кметски наместничества, следва да подадат актуална информация към ОБДХ за изготвяне на регистър за броя на отглежданите домашни прасета тип „заден двор" на територията на населените места в област Перник;

По време на заседанието стана ясно, че ще се извършват проверки от представители на ловно-рибарските дружества и държавните лесничейства за наличие на болни и умрели източнобалкански диви свине и при откриване на такива незабавно ще се сигнализират компетентните институции.

Планирани са още разяснителни кампании и обучения на ловците във връзка с предприемане на мерки за биосигурност.

Ще бъде осъществяван постоянен контрол и налагане на санкции при установяване на нерегламентирано отглеждане на свине в стопанства тип „заден двор", както и ще се извършва контрол от органите на МВР и официалните ветеринарни лекари върху нерегламентираното движение на свине на територията на областта.

Присъстващите на заседанието единодушно изразиха мнение, че последователните действия и синхронизиран работен обмен между всички институции и организации на местно ниво, ще гарантира сигурността и контрола по недопускането на АЧС.


Публикувана на 12.04.2019


0 коментара