info@glashatai.com 20:35 04.06.2020

Условия за отразяване на предизборната кампания, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България


Условия за отразяване на предизборната кампания, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България

Уважаемa дами и господа, 

имам удоволствието да Ви предложа партньорство по време на стартиращата предизборна кампания за изборите, за членове на Европейския парламент от Република България 26.05.2019 и заедно да докажем, че има поне милион причини, за да се гордеете с личностите на Вашата партия или коалиция, с техния труд и постиженията им.  Ние можем да предадем посланията Ви по подобаващ начин на гражданите, да  представим кандидатите Ви в желаната от тях и екипите им светлина: чрез PR статии (изпратени от Вас или написани от наш журналист), чрез интервюта или репортажи, чрез банери или видеоклипове.

Според действащото законодателство, предизборната кампания ще започне 30 дни преди изборния ден и ще завърши 24 часа преди изборния ден. Кампанията ще се води на български език.

„Глашатай“ предоставя едни и същи условия и цени на всички политически партии, коалиции от партии и инициативни комитети в кампанията. Всяка публикация, обръщение, банер или рекламен видео клип или друга форма на агитация се осъществяват при условията на предварително заплащане.

Резултатите от допитвания до общественото мнение по повод на изборите не се оповестяват чрез сайта „Глашатай“ под каквато и да било форма 24 часа преди изборния ден и до обявяване края на изборния ден на територията на страната.

Когато е публикуван текстов материал, банер или видео клип, накърняващ правата и доброто име, се дава право на отговор. Искане може да се отправи до „Глашатай” в срок до 24 часа след публикуването на накърняващият правата и доброто име материал. Искането се прави писмено, като се посочва и заглавието на материала. „Глашатай“ задължително публикува отговора до 24 часа след неговото получаване, в обем не по-голям от този на накърняващата публикация, без да се допуска редакторска намеса.

Времетраенето на клиповете, мястото на банерите, видео прозорците или рекламните публикации,  времето на видимост се определят по споразумение между ръководството на „Глашатай“ и партиите, коалициите от партии и инициативни комитети.

За Ваше улеснение сме изработили два ценови планове. В стойностите им не са включени  изработването на банери и видео клипове.

“Глашатай” изработва банери. Срокът за изготвянето им е 2 дни.
”Глашатай” не изработва видеоклипове.

Текстовите материали ще бъдат качвани до 240 мин. след получаването им.
Заплащането се осъществява предварително- най-късно до 24 часа преди деня на публикуване на агитационната форма.

Работим в условията на предварително плащане

Пожелавам Ви успешна кампания и позитивни послания!

 

11. 04.2019                                                                           Л. Седевчева

гр. Перник                                                                                       /издател: Глашатай/

 

 

ТАРИФА ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА ПРЕДИЗБОРНАТА КАМПАНИЯ

за изборите за членове на Европейския парламент от Република България 

26.05.2019

==================================================================

ПЛАН 1

Планът включва:

  1. Рекламен банер (панел дясно или централен, излиза на всяка страница)

Видимост от всяка страница на сайта.  Банерът може да бъде насочен към избрана от поръчителя страница, видео, сайт, новина.

  1. Видео прозорец

Видео клипове (панел-дясно или централен)

  1. До 3 публикации всеки ден

репортаж, събитие, програма или друг изпратен от рекламодателя текст, снимки- до 5 /подготвено от пресцентър/

Новините публикувани в сайта ще бъдат видими и в страницата на „Глашатай” в социалната мрежа

Цена – 1000 лева

 

 

*В Цените не влиза изработката на банер

** Глашатай не изработва видео материали

Работим в условията на предварително плащане

 

ТАРИФА ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА ПРЕДИЗБОРНАТА КАМПАНИЯ

за изборите за за изборите за членове на Европейския парламент от Република България

26.05.2019

==================================================================

ПЛАН 2

1. Банер централен главна страница

цена: 300.00 лева / за целия период на предизборната кампания/

            за по-кратък период- 30.00 лева /на ден/

2. Банер десен панел главна страница

цена: 200.00 лева / за целия период на предизборната кампания/

            за по-кратък период- 20.00 лева /на ден/

Видимостта на банерите е от всяка страница на сайта.  Банерът може да бъде насочен към избрана от поръчителя страница, сайт.

3. Самостоятелно публикуване на видео централен главна страница

цена:  400.00 лева

за по-кратък период- 40.00 лева /на ден/

4.Самостоятелно публикуване на видео десен панел главна страница

цена: 300.00 лева

за по-кратък период- 30.00 лева /на ден/

5. Самостоятелно публикуване на текстов материал

репортаж, събитие, програма или друг изпратен от рекламодателя текст, снимки- до 5 /подготвено от пресцентър или от журналист на Глашатай/

текстовете са видими и на страницата на Глашатай в социалната мрежа Facebook

цени:

 за еднократно публикуване на текст от пресцентър30.00 лева

интервю от пресцентър- 40.00 лева

за еднократно публикуване на текст, изработен от  журналист на Глашатай- 50.00 лв

интервю от журналист на Глашатай – 100.00 лева

 

 *В Цените не влиза изработката на банер

** Глашатай не изработва видео материали

Работим в условията на предварително плащане

 

www.glashatai.com   e- mail:  info@glashatai.com   tel. 0882714689

 

 

 

 


Публикувана на 14.04.2019


0 коментара