info@glashatai.com 17:57 18.11.2019

Договори


Договори

 

Оповестяване на договорите за предизборна кампания за  избори, за избор на членове на Европейския парламент,  26 май 2019 г. по см. на чл. 180 от Изборния кодекс

ине на политически субект посредник предмет на договора срок на договора обща стойност
ПП ГЕРБ не медийни услуги 27.04-24.05.2019 400 лв
        .
         
         

Информацията за договорите се публикува на интернет страниците на доставчиците на медийни услуги в тридневен срок от подписването на съответния договор и се премахва не по-рано от обявяване на резултатите от изборите


Публикувана на 30.04.2019


0 коментара