info@glashatai.com 21:01 05.06.2020

Селски чешми в трънско и радомирско с микроорганизми и бактерии


Селски чешми в трънско и радомирско с микроорганизми и бактерии

В две чешми в трънско и в две в радомирско са открити микроорганизми и бактерии над допустимите стойности, сочи справка на Регионалната здравна инспекция. Става въпрос на Колиформи и Ешерихия коли.

В чешмана а центъра в трънското село Дълга лука са открити колиформи, ешерихия коли и ентерококи. Колиформи и ешерихия коли има и във водата на чешмата на пътя в село Стайчовци.
Епидемиолозите вече са направили предписания за хигиенни и противоепидемиологични мерки.

Преоблем с качеството на водата има и в Червена могила и Долни Раковец, радомирско. Ешерихия коли и колиформи има във водата от чешма "Св. Илия" в Червена могила и въдв водата течаща от чешма "минерален" в Раковец. Кметът на селото е получил предписания

Колиформните микроорганизми се явяват удобни микробни индикатори за качеството на  водата поради лесното им откриване и тяхното количествено определяне.

Терминът „колиформни бактерии” се отнася към клас грам-отрицателни бактерии .Тези бактерии имат пръчковидна форма и основно живеят и се размножават в храносмилателната система на човека и повечето топлокръвни животни ( домашен добитък и водоплаващи птици). Способни са да ферментират лактозата при 35-37оС с образуване на киселени, газове и алдехиди. Във водата попадат предимно с фекалните води и са способни да преживяват в нея в течение на няколко седмици, въпреки че са лишени от способността да се размножават.

 

Escherichia coli, според puls.bg е грам-отрицателна бактерия, бацил, който обитава долния чревен тракт на топлокръвните организми, включително и човека. Съществуват много видове E. coli, повечето от които не са опасни. Инфектирането с enterohemorrhagic E. coli (EHEC), един от видовете, причинява диария, което само по себе си е опасно, заради риска от силно и фатално обезводняване на организма.

При някои заразяването с този вид бацил може да доведе до симптоми на анемия, бъбречна недостатъчност и дори до фатален изход при нелекуване.

 


Публикувана на 11.06.2019


0 коментара