info@glashatai.com 01:08 16.11.2019

Малко над 5 107 000 лева щe струва рекултивацията на радомирското сметище


Малко над 5 107 000 лева щe струва  рекултивацията на радомирското сметище Източник на снимката: снимката е илюстративна- източник: marica.bg

Малко над 5 107 000 лева щe струва  рекултивацията на радомирското сметище. Вече е обявена обществена пръчка, сочи справка на сайта на Агенцията по обществени поръчки.  Рекултивацията на  сметището има за цел да преустанови неблагоприятното въздействие, върху околната среда, на натрупаните отпадъци след приключване на експлоатацията му. С предвидените рекултивационни мероприятия се цели осигуряването на защита срещу разпространение на вредни емисии, образуване на инфилтрат и подобряване ландшафта на района. Тампонирането на площите покрити с депонирани твърди битови отпадъци се предвижда да се изпълни в рамките на един общ обект. След полагането на минералния запечатващ пласт избрания строител следва да изпълни мероприятия по уплътняване на глината за достигане на необходимите коефициенти на уплътнение

 Прогнозна стойност на поръчката 4 526 146.24 лева без ДДС


Публикувана на 09.07.2019


0 коментара