info@glashatai.com 07:05 11.12.2019

Ето я причината за мръсния въздух над Радомир


Ето я причината за мръсния въздух над Радомир Източник на снимката: Регионална Инспекция Перник-facebok

Експерти от РИОСВ-Перник извършиха съвместна проверка с представители на община Радомир и РУ „Полиция“ – Радомир във връзка с постъпили сигнали от граждани на Радомир за остра задушлива миризма и обгазяване в нощните часове.
При направената тази нощ проверка е установен източникът на замърсяването - Пречиствателна станция за отпадъчни води, град Батановци, която е собственост на ВиК ООД, Перник. Запалени са били отпадъци - изсушени утайки от дейността на станцията. Към момента на проверката от купчините с утайки се отделят димни газове, които се пренасят в посока Радомир.
За идентифициране на източника на замърсяване са обходени промишлените територии на Радомир и Батановци.
Издадено е предписание за незабавно преустановяване на горенето. Ще бъдат предприети административно-наказателни мерки.


Публикувана на 18.07.2019


0 коментара