info@glashatai.com 05:22 15.07.2020

В Трън правят пазар за почти 100 000 лева


В Трън правят пазар за почти 100 000 лева

В Трън ще правят  пазар на ул. „П.Д.Петков“. Вече търсят изпълнител на строително монтажните работи, сочи справка на сайта на Агенцията за обществени поръчки. Онзи който спечели процедурата ще вземе 99 999 лева и ще трябва да изгради пазара

В предмета на поръчката са включени дейности свързани със строително-монтажни работи по изграждане на пазара в гр. Трън. Предметът на поръчката представлява комплекс от взаимосвързани и взаимозависими строителни дейности, които следва да бъдат извършени в определена технологична последователност, като са технологично и времево неделими.

Прогнозна стойност на поръчката: е 83 333.33 лева без ДДС


Публикувана на 18.07.2019


0 коментара