info@glashatai.com 01:04 31.05.2020

Нов заем гласуваха общинските съветници


Нов заем гласуваха общинските съветници Източник на снимката: архив

Общинският съвет в Перник даде съгласие общината да поеме нов дългосроен дълг в размер на 500 000 лева. Заемът е необходим, за да се осигури част от съфинансиране на проекта за интегриран градски транспорт. С него ще се дофинансира закупуването на нови 13 автобуса за градския транспорт, тъй като при направеното пазарно проучване е установено, че е необходимо прогнозната стойност да бъде увеличена. За целта общината ще кандидатства пред фонд ФЛАГ. Исканият кредит е в размер на 500 000 лева. Той ще бъде погасяван на годишни вноски в продължение на 10 години, а начинът на обезпечение ще бъде чрез залог върху настоящи и бъдещи приходи на община Перник. Проектът за интегриран градски транспорт е на стойност над 9.5 млн. лв. Освен закупуването на нов подвижен състав той включва изграждането на газозарядна станция и ремонт на бившето тролейбусно депо. Монтирането на съвременни електронни табла на автоспирките и въвеждането на модерна система за таксуване също са част от проекта./източник:БНР/

 

 


Публикувана на 19.07.2019


0 коментара