info@glashatai.com 23:19 06.07.2020

Условия за отразяване на предизборната кампания, за местните избори


Условия за отразяване на предизборната кампания, за местните избори

Условия за отразяване на предизборната кампания

за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

 

Според действащото законодателство, предизборната кампания ще започне 30 дни преди изборния ден и ще завърши 24 часа преди изборния ден. Кампанията ще се води на български език.

„Глашатай“ предоставя едни и същи условия и цени на всички политически партии, коалиции от партии и инициативни комитети в кампанията. Всяка публикация, обръщение, банер или рекламен видео клип или друга форма на агитация се осъществяват при условията на предварително заплащане.

Резултатите от допитвания до общественото мнение по повод на изборите не се оповестяват чрез сайта „Глашатай“ под каквато и да било форма 24 часа преди изборния ден и до обявяване края на изборния ден на територията на страната.

Условията и цените се предоставят в OИК, ЦИК, Сметната палата и на сайта на „Глашатай”  (www.glashatai.com) не по-късно от 40 дни преди изборния ден.

Когато е публикуван текстов материал, банер или видео клип, накърняващ правата и доброто име, се дава право на отговор. Искане може да се отправи до „Глашатай” в срок до 24 часа след публикуването на накърняващият правата и доброто име материал. Искането се прави писмено, като се посочва и заглавието на материала. „Глашатай“ задължително публикува отговора до 24 часа след неговото получаване, в обем не по-голям от този на накърняващата публикация, без да се допуска редакторска намеса.

Мястото на банерите, видео прозорците или рекламните публикации,  времето на видимост се определят по споразумение между ръководството на „Глашатай“ и партиите, коалициите от партии и инициативни комитети.

 

Възможни са и други комбинации от решения за предизборна агитация – по време, по място, за срок, за избор на различни формати. Цените се договарят.

Текстовите материали ще бъдат качвани до 180 мин. след получаването им.
Заплащането се осъществява предварително.

 

 

14.09.2019г.                                                                Любомира Седевчева

гр.Перник                                                                   www.glashatai.com

info@glashatai.com  

ТАРИФА ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА ПРЕДИЗБОРНАТА КАМПАНИЯ

за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

==================================================================

ПЛАН 1

 

Планът включва:

  1. Рекламен банер (панел дясно или централен, излиза на всяка страница)

Видимост от всяка страница на сайта.  Банерът може да бъде насочен към избрана от поръчителя страница, видео, сайт, новина.

  1. Видео прозорец

Видео клипове (панел-дясно или централен)

  1. До 3 публикации всеки ден

репортаж, събитие, програма или друг изпратен от рекламодателя текст, снимки- до 5 /подготвено от пресцентър/

Новините публикувани в сайта ще бъдат видими и в страницата на „Глашатай” в социалната мрежа

Цена – 1000 лева

ТАРИФА ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА ПРЕДИЗБОРНАТА КАМПАНИЯ

за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

==================================================================

ПЛАН 2

1. Банер централен главна страница

цена: 300.00 лева / за целия период на предизборната кампания/

            за по-кратък период- 30.00 лева /на ден/

2. Банер десен панел главна страница

цена: 200.00 лева / за целия период на предизборната кампания/

            за по-кратък период- 20.00 лева /на ден/

Видимостта на банерите е от всяка страница на сайта.  Банерът може да бъде насочен към избрана от поръчителя страница, сайт.

3. Самостоятелно публикуване на видео централен главна страница

цена:  400.00 лева

за по-кратък период- 40.00 лева /на ден/

4.Самостоятелно публикуване на видео десен панел главна страница

цена: 300.00 лева

за по-кратък период- 30.00 лева /на ден/

5. Самостоятелно публикуване на текстов материал

репортаж, събитие, програма или друг изпратен от рекламодателя текст, снимки- до 5 /подготвено от пресцентър или от журналист на Глашатай/

текстовете са видими и на страницата на Глашатай в социалната мрежа Facebook

цени:

 за еднократно публикуване на текст от пресцентър30.00 лева

интервю от пресцентър- 40.00 лева

за еднократно публикуване на текст, изработен от  журналист на Глашатай- 50.00 лв

интервю от журналист на Глашатай – 100.00 лева

 

 *В Цените не влиза изработката на банер

** Глашатай не изработва видео материали

Работим в условията на предварително плащане

 

 


Публикувана на 16.09.2019


0 коментара