info@glashatai.com 03:41 25.01.2021

Поръчка за над милион лева обяви община Брезник дни преди изборите


Поръчка за над милион лева обяви община Брезник дни преди изборите

Дни преди изборите община Брезник обяви поръчка за повече от милион лева. и с четри госишен срок. Поръчката касае доставката на горива  Това ставаясно от сайта на Агенцията по обществени поръчки Интересен е фактът, че поръчката е обявена като договаряне без предварително обявление

Доставката на горива е разделена на 3 поръчки за бензин и газ пропан бутан  за нуждите на автопарка на Община Брезник, и на на гориво за отопление, както и доставка на въглища

Прогнозната стойност на поръчката е  859 250 лева без ДДС. , с ДДС това прави 1 031 100 лева

 

 

 


Публикувана на 19.09.2019


0 коментара