info@glashatai.com 03:10 25.01.2021

В Трън с поръчка за над милион лева месец преди изборите


В Трън с поръчка за над милион лева месец преди изборите

Месец преди изборите за местна власт в Трън обявиха поръчка за ремонт на улици и тротоари за повече от един милион лева без ДДС/ Според сайта на Агенцията по обществени поръчки с обявено публично състезание за "Изпълнение на строително монтажни работи  на обект: „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински улици, тротоари в община Трън“. Интересен е фактът, че дейностите ще се извършват от един изпълнител

Ремонтът ще включва  пет участъци от уличната мрежа на територията на община Трън. Касае се за реконструкция и рехабилитация на улица “Владо Васев”, реконструкция и рехабилитация на улица “Васил Левски“, реконструкция и рехабилитация на улица “Пещерица”, реконструкция и рехабилитация на улица „Георги Бабичев“. Четирите улици се намират на територията на град Трън. Включена и улица в трънското село Филиповци.

Прогнозната стойност на поръчката е 1 053 987.29 лева без ДДС

 


Програмата за развитие на селските райони

 


Публикувана на 19.09.2019


0 коментара