info@glashatai.com 21:09 04.06.2020

Съдилищата в Брезник и Радомир се вливат в пернишкия съд?


Съдилищата в Брезник и Радомир се вливат в пернишкия съд?

 Районният съд в Радомир и този в Брезник да се влеят в този в Перник. Това предвижда  предложение за  реформа, според което 31 слабо натоварени районни съдилища ще се влеят към към 19 съдилища в областните градове. Предложението все още не е гласувано от Висшия съдебен съвет. Реформата предвижда още сливане на още 22 съдилища, заради слаба натовареност. Тя е е част от проект за оптимизация на съдебната карта.
Това е поредната реформа, която засяга правораздавателните институции в пернишко, след като в началото на годината прокуратурите в Трън и Брезник станаха част от пренишката


Публикувана на 20.09.2019


0 коментара