info@glashatai.com 20:36 16.10.2019
Д-р Вяра Церовска - кандидат за кмет на Перник от ГЕРБ

Ето колко изхарчи властта за командровки за три месеца


Ето колко изхарчи властта за командровки за три месеца

Правителството утвърди разходите за командировки в страната за второто тримесечие на 2019 г. на министрите и заместник-министрите, на областните управители, на председателите на държавни комисии, агенции и институции.

За командировки на министрите и заместник-министрите в страната са изразходвани общо 11 784,58 лв., за командировки на председателите на държавни агенции и техните заместници –1 551,96 лв., за командировки на председатели и членове на държавни комисии – 340 лв. и за командировки на областни управители – 9 633,32 лв. За командировки на ръководители на държавни институции по чл. 19, ал. 4 от Закона за администрацията не са извършени разходи.


Публикувана на 02.10.2019

Д-р Мария Маринова - кандидат за кмет водач на листата
0 коментара