info@glashatai.com 05:44 15.07.2020

Съдът призна Пламен Алексиев за невинен


Съдът призна Пламен Алексиев за невинен

Апелативен специализиран наказателен съд потвърди  решението на Специализиран наказателен съд и окончателно призна  за невинен кметът и кандидат за втори мандат Пламен Алексиев за това, че съм разходвал бюджетни средства, представляващи целева субсидия за капиталови разходи в размер на 39 835, 11 лв., предназначена за изграждане и основен ремонт на общински пътища. В обвиненителния акт се посочваше, че вместо за ремонт на пътя Радомир – хижа Орлите и Радомир – Друган, съм използвал отпуснатата субсидия за ремонт на общински улици в кв. “Арката” и ул. “Голобръдска” в Радомир, от което за държавата за настъпили имуществени и неимуществени вреди.

В мотивите си съдът приема, че “усвоените средства са разходвани в полза на обществото за извършване на неотложни текущи ремонти на уличната мрежа в града”.

„Съдът приема, че съм действал в рамките на закона, тъй като с ежегодните бюджетни закони за 2017 г., 2018 г. и 2019 г. вече се дава възможност целевата субсидия за капиталови разходи да може да бъде трансформирана в целеви трансфер за финансиране разходите на общината за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища и на уличната мрежа, каквито именно са били тези в кв. “Арката”  и ул. “Голобръдска” в Радомир. , се казва в обръщение на Алексиев разпратено до  медиите


Публикувана на 16.10.2019


0 коментара