info@glashatai.com 07:14 05.07.2020

Окончателно. Воден режим от понеделник


Окончателно. Воден режим от понеделник

Окончателно. Водният режим на перничани влиза в сила от понеделни 18. ноември , Чешмите ще текат от  5 .00 до 10.00  сутринта и вечер от 17.00  до 22.00 часа,  Това е записано в заповедта на кмета Владимиров. Предлоението е негово, То е съгласувано с всички институции, Чакаше се само становище на ВиК.
Повече по темата от днес на

Важно за водния режим- обновена


Публикувана на 15.11.2019


0 коментара