info@glashatai.com 00:45 03.04.2020

Александров: компенсациите по многогодишни жилищно-спестовни влогове трябва да се изплатят до края на годината


Александров: компенсациите по многогодишни жилищно-спестовни влогове трябва да се изплатят до края на годината

Въпроси, касаещи изплащането на компенсации на български граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове, обсъди народният представител д-р Александър Александров с жители на община Перник.
„Правителството отпусна 1,5 млн. лв. по бюджета на Националния компенсационен жилищен фонд за  изплащане на натрупаните задължения за левови компенсации на граждани, които притежават многогодишни жилищно-спестовни влогове. Компенсациите на притежателите на жилищни влогове, одобрени за обезщетяване заради загубата им от някогашната Държавна спестовна каса, ще бъдат изплатени до края на тази година, отбеляза народният представител. Той уточни, че условието е до 30 ноември 2016 г. те да придобили или започнали строителство на жилище и подали искане в съответните общини. Това е записано в Закона за уреждане на правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове.
В рамките на регулярния приемен ден граждани поставиха пред депутата от област Перник социални проблеми и имотни казуси.


Публикувана на 26.11.2019


0 коментара