info@glashatai.com 07:45 07.04.2020

Ще има ли избори до дупка? Задават ли се избори за местна власт след изборите


Ще има ли избори до дупка? Задават ли се избори за местна власт след изборите

Месец след местните избори, срастите не утихват. Съгласно законът населените места с под  300 постоянни жители нямаха  правото да гласуват за кмет.  Според закона общинският кмет делегира свои правомощия на кметския наместник. С една дума С една дума кметът на община  назначава.

В селата страстите кипят. На доста места личностните противоречия избуяват в своего рода бунтове На много места водени от амбиции или тежка форма на безработицакандидатите за мястото са повече от един  

Така се стига до своего рода мини избори месец след изборите  Това оказва се е възможно решение и доста кметове на общини, особено в по-малките такива го използват. Къде от демократичност, къде за да не се конфронтират с хората.  От тази възможност по отношение на размирно село вече се е възползвал кметът на Брезник Васил Узунов, научи Глашатай. Там петима напират за мястото. Преди четири години цели 11 човека искаха да са на поста.
Дали новите избрани, месец след изборите ще са по-добро от доброто или това ще доведе до нови междуселски конфликти предстои да разберем


Публикувана на 04.12.2019


0 коментара