info@glashatai.com 08:45 04.08.2020

Брезник с поръчка за милиони


Брезник с поръчка за милиони

Обществена поръчка за 5 223 783.92 лева без ДДС е обявила община Брезник. Спечелилият заданието ще трябва да изгражда и ремонтира водопроводната мрежа в   селата на територията на общината. Касае се за  реконструкция в село Велковци  на водопроводна връзка между с .Сопица и водопровод от ПСПВ Брезник, реконструкция на довеждащ водопровод от тръбопровод с. Секирна - гр. Брезник до с. Ноевци” Обособена позиция , както и  между каптаж "Гърло" до Резервоар с. Гърло” и др.


Публикувана на 06.12.2019


0 коментара