info@glashatai.com 07:15 07.06.2020

Ето колко похарчи властта за командировки през последните три месеца на годината


Ето колко похарчи властта за командировки през последните три месеца на годината

Правителството утвърди разходите за командировки в страната за третото тримесечие на 2019 г. на министрите и заместник-министрите, на областните управители, на председателите на държавни комисии, агенции и институции.

За командировки на министрите и заместник-министрите в страната са изразходвани общо 11 569,80 лв., за командировки на председателите на държавни агенции и техните заместници – 2 409,94 лв., за командировки на председатели и членове на държавни комисии – 848,95 лв. и за командировки на областни управители – 5 458,21 лв. За командировки на ръководители на държавни институции по чл. 19, ал. 4 от Закона за администрацията не са извършени разходи.

 


Публикувана на 28.12.2019


0 коментара