info@glashatai.com 10:28 25.04.2024

Дамите от женската структура на ГЕРБ-Перник и общински съветници се включиха в инициативата "Да изчистим България заедно"


Дамите от женската структура на ГЕРБ-Перник и общински съветници се включиха в инициативата Източник на снимката: ГЕРБ

Дамите от женската структура на ГЕРБ-Перник и общински съветници се включиха в инициативата "Да изчистим България заедно". По предложение на "РИОСВ -Перник те почистиха района на резерват "Острица", който е една от най-старите защитени територии на територията на България. Резерватът е обявен за такъв през 1943 г. с цел опазването на уникалния релеф, както и на редките тревни и храстови растителни видове. Разположен е по склоновете на изградения предимно от варовикови скали връх Острица ­­­­­­­­в планината Голо бърдо, разделяща Пернишката и Радомирската котловини.На територията на резервата могат да се видят различни скални образувания, скални свлачища и каменни сипеи. Южните склонове на резервата са почти изцяло покрити със скали, но в останалите му части е добре развита флората.

Резерватът "Острица" е типично ботанически резерват. Тук се срещат тревни видове, характерни за три континента — Европа, Азия и Африка. В защитените територии са открити и описани над 362 вида и подвида растения. Единствено тук растат българското карамфилче, урумово лале, цоликоферов лопен, трилистна жълтуга, сребролистен равнец, гръцко плюскавиче, царско пропадниче, сръбско звънче, перуника, кримско омразниче и червено вълче лико.

 


Публикувана на 07.06.2015


0 коментара