info@glashatai.com 02:14 11.07.2020

Повече от 300 000 лева гълтат лампите на Трън


Повече  от 300 000 лева гълтат лампите на Трън

Повече от 300 000 лева ще струва поддържането, ремонтът и профилактиката на уличното осветление на територията на община Трън Вече има обявен конкурс за фирма, която да се заеме с дейността

Спечелилият поръчката ще трябва да поддържа  таблата за улично осветление, захранващата мрежа стълбовете и самите осветителни тела и да отстранява на аварии.

 Прогнозна стойност на поръчката е 264 000 лева без ДДС


Публикувана на 14.01.2020


0 коментара