info@glashatai.com 12:25 08.08.2020

Пернишката служба по кадастър се разширява с три помещения


Пернишката служба по кадастър се разширява с три помещения

 

Агенция по геодезия, картография и кадастър за нуждите на Служба по геодезия, картография и кадастър гр. Перник ще купи недвижим имот, собственост на „Геозащита“ ЕООД, гр. Варна. Това реши правителството днес Имотът представлява 3 броя помещения, разположени на 4-я етаж от пететажна масивна сграда, с адрес: гр. Перник, ул. „Търговска“ № 46. , където се помещава службата и сега С придобиването на допълнителни помещения се създават по-добри условия и възможности за оптимизиране на дейността на СГКК - гр. Перник и за подобряване обслужването на гражданите и бизнеса, във връзка с предоставяните от Агенцията административни услуги


Публикувана на 12.02.2020


0 коментара