info@glashatai.com 10:10 14.07.2020

Първо в Глашатай: въпреки водния ад, предприятия ползвали вода от "Студена" в нарушение. Глобяват ги


Първо в Глашатай: въпреки водния ад, предприятия ползвали вода от

 

Нарушения при ползването на водите от три от комплексни и значими язовири, установиха проверки на Басейнова дирекция „Западно беломорски район“ (БДЗБР) през последния месец, съобщава Министерството на околната среда и водите

За язовир „Студена“ беше констатирано ползване на 650 куб. метра от „Стомана Индъстри" и 74 куб. метра от „Топлофикация – Перник“, въпреки че в графика за януари на „ВиК“-Перник са разрешени единствено води за питейно-битово водоснабдяване в размер на 0,804 млн. куб. метра. За констатираните нарушения на двете предприятия ще бъдат наложени санкции. Не са констатирани надвишения на лимита на разрешеното водовземане от язовир „Студена“ за питейно-битово водоснабдяване.


Публикувана на 13.02.2020


0 коментара