info@glashatai.com 23:43 28.05.2020

На перничани не им пука за средата, в която живеят


На перничани не им пука за средата, в която живеят Източник на снимката: снимката е илюстративна. Източник:nova

Перничани нехаят за средата, в която живеят. Този извод се налага от факта, че само трима са изразили мнението си за поредният боклучарник, който се готви буквално под прозорците на един цял жилищен квартал. Както Глашатай писа Първо в Глашатай: В разгара на Ковид 19 фирма иска да третира отпадъци насред Перник

Въпреки многото свободно време, което в момента болшинството хора имат и възможността да изразят мнението си  използвайки технологиите и без да напускат домовете си почти никой не го е направил.  Незаинтересованост, нехайство или някаква друга причина остава да гадаем. Междувременно обаче с нас се свърза анонимен професионален протестър, който ни предложи да докара национални телевизии, за да снимат  по темата.  Отказахме участие в подобен маскарад и се убедихме във фактът, че  тук гражданската позиция е само за телевизора. Във възможността да се действа по закон и без много се убеди член на екипа на Глашатай, който  е един от тримата подали възражение. Оказа се не трудно и не отнемащо много време.  Вероятно обаче и неефективно

Процедурата от тук  насетне, съгласно законът и според отговора на местната екоинспекция, е че  инвестиционното предложение за съхраняване на метален скрап, включително скрап от моторни превозни средства   подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Преценката за това ще даде шефката на местното РИОСВ, което  „вече е дало  указания за действията на инвеститора за действия за  преценяване необходимостта от ОВОС след произнасяне от страна на Община Перник и в случай, че разглежданият имот отговаря на изискванията. а именно : дейностите с отпадъци от черни и цветни метали, метални опаковки,излязло от употреба електронно и електрическо оборудване,негодни за употреба акумулаторни батерии,излезли от употреба моторни превозни средства се извършват само на площадки,разположени на територии, за които съгласно устройствения план са допустими производствени и складови дейности с национално и регионално значение.Всяка площадка трябва да отговаря на нормативните изисквания за опазване на човешкото здраве и околна среда”, ова ни отговориха от инспекцията.

Отговорът  ни дава основания да предположим, че вероятността инвестиционното предложение да мине никак не е малка. Отговорността за средата, в която живеем до голяма степен е и наша, на онези които живеем в нея и не държим да се видим по телевизора.


Публикувана на 15.04.2020


0 коментара