info@glashatai.com 04:23 11.07.2020

До края на месеца може да сменим личния лекар


До края на месеца може да сменим личния лекар Източник на снимката: internet

До края на юни може да сменим личния лекар.  Смяна на джипито може да бъде направена два пъти в годината: през юни и декември. Формулярът за смяната е безплатен и може да се разпечата от интернет страницата на Националната здравноосигурителна каса.

Изборът, независимо от вида му - първоначален, временен или постоянен, може да се прави лично от здравноосигурения или от негов родител или настойник. Това може да се случи и онлайн.

За целта лицето трябва да влезе в интернет страницата на Здравната каса и от собственото си лично електронно здравно досие да отвори меню "Избор на личен лекар", откъдето да осъществи избора си чрез регистрационната форма за избор. 

Документът, подаван по електронен път, трябва да се подпише с електронен подпис от здравноосигурения или от неговия родител или настойник чрез персонализираната информационна система на касата.

Не е необходимо при смяната досегашният лекар да бъде информиран, тъй като това става по служебен път.


Публикувана на 02.06.2020


0 коментара