info@glashatai.com 19:55 30.07.2021

Занаятите от Етъра ще бъдат изложени в Брезник през следващите два месеца


Занаятите от Етъра ще бъдат изложени в Брезник през следващите два месеца Източник на снимката: travelbulgarianews.bg

Занаятите от музея в Етър- Габрово ще бъдат изложени в Брезник през следващите два месеца, информираха от местния музей

    Над 230 изделия на занаяти от древността до наши дни са показани в изложбата - гайтанджийство, ножарство, хлопатарство, самарджиийство, иконопис, папукчийство,кожухарство,табачество, сарачество, тъкачество, златарство, ковачество, басмаджийство, медникарство, дървостругарство, и др. Занаяти, разнасящи славата на Габрово далеч извън пределите на Османската империя. Занаяти, които вече не се практикуват, но носят паметта за времето, през което се практикуват. „Занаяти в риск”, застрашени от изчезване, заради липсата на майстори, пазари и суровини.

    В „Мозайка от занаяти” са показани и изделия на съвременни майстори, участвали в национални и международни майсторски надпревари, организирани от Регионален етнографски музей на открито „Етър” в различни издания на Международния панаир на традиционните занаяти. 22 двуезични табла и филми представят характерните за района на Централна Стара планина занаяти.


Публикувана на 23.06.2020


0 коментара